?

Log in

No account? Create an account
 
 
26 February 2006 @ 06:21 pm
[.]  
my head hurts so much...
 
 
 
The Hookah Smoking Caterpillarnishibi on February 26th, 2006 09:55 am (UTC)
é_è what's wrong???
Hope you'll be fine soon é_è!!!
e n v y ME?: [alphonse] blush!envylicious on February 27th, 2006 12:59 pm (UTC)
it's fine now, thank you *glomps*
(Deleted comment)
e n v y ME?: [roy] no titleenvylicious on February 27th, 2006 01:00 pm (UTC)
thank you, it's ok already ^^
シュエxue on February 28th, 2006 04:42 pm (UTC)
*psst* your layout is too sexy *o*
kairi elrickairinek on March 5th, 2006 03:17 pm (UTC)
... ._.
Xellia: hiro - anti nostalgicxellia on April 8th, 2006 03:53 am (UTC)
etto, wszystkiego urodzinowego najlepszego ^^ roya w kabaretkach, powodzenia na studiach, dużo kasiory na doujiny i wszystkiego, czego sobie tylko życzysz ^_^
e n v y ME?: [alphonse] blush!envylicious on April 8th, 2006 04:55 am (UTC)
he he he~~~*wyobraza sobie roya w kabaretkach* dziekuje XD~~